Scientific paper - review paper
Primjena marketinga u jedinicama lokalne uprave s osvrtom na Grad Požegu

Marinac, Antun; Mujić, Nihada; Štefanac, Karolina (2004)