Professional paper - Review paper
ČIMBENICI MARKETINŠKOG OKRUŽENJA U TURIZMU

Andrlić, Berislav (2011)