Pages

"POSLOVNA ETIKA I CIJENA RADA"
"POSLOVNA ETIKA I CIJENA RADA"
Gordana Puljašić
Rad ne sadrži sažetak.
AMPELOTEHNIČKI ZAHVAT ODSTRANJIVANJA GROZDOVA
AMPELOTEHNIČKI ZAHVAT ODSTRANJIVANJA GROZDOVA
Nino Jakobović
Rad ne sadrži sažetak.
ANALITIČKA PROVJERA UDJELA SAHAROZE U ČOKOLADI
ANALITIČKA PROVJERA UDJELA SAHAROZE U ČOKOLADI
Monika Ivanović
Cilj ovog završnog rada je određivanje udjela saharoze u čokoladi, što je ujedno i sama tema rada. Ispitivanje se vršilo u tvornici čokolade Zvečevo koja je danas jedina na području Požeško-slavonske županije, a nalazi se u samom centru grada Požege. Analiza se provodila između 5 različitih uzoraka čokolade, odabranih neovisno o njenom sastavu i vrsti. Analitičkim metodama dokazuje se stvarni udio šećera u čokoladi, kojima je svrha dokazati da li postotak napisan na...
ANALIZA BAZENSKE VODE
ANALIZA BAZENSKE VODE
Ana-Marija Vlahović
Ovaj rad govori općenito o vodi, vrsti voda u prirodi, o izvorima onečišćenja, bazenskim kupalištima, održavanju vode u bazenima, čišćenju, dezinfekciji. Objašnjava se i opisuje postupak provođenja mikrobioloških i kemijskih metoda i analiza koje je potrebno izvršiti da bi se ustanovila kvaliteta i prikladnost vode za kupanje. Cilj i svrha istraživanja u ovom završnom radu je provesti i usporediti nekoliko rezultata provedenih analiza kako bi dobili općenito stanje kvalitete...
ANALIZA DODIJELJENIH DRŽAVNIH POTPORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA DODIJELJENIH DRŽAVNIH POTPORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivana Kruljac Pergl
Iako su opći pojam i namjena državnih potpora javnosti poznata, manje je poznata procedura dodjele državnih potpora te sama srž istih. Za razvitak gospodarskih djelatnosti, održavanje ravnoteže na tržištu te opće blagostanje stanovništva, bitno je upoznati se sa cijelom procedurom nastajanja, dobivanja i rezultata samih državnih potpora. Samo tako će one moći ostvariti svoj puni potencijal. Zakonodavni okvir koji Republika Hrvatska sada ima, uskladila je sa zakonodavstvom...
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U BANKARSKOM SEKTORU RH
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U BANKARSKOM SEKTORU RH
Marijana Bojanić
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA: MODEL VIŠESTRUKE REGRESIJE U HARTMANN GRUPI
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA: MODEL VIŠESTRUKE REGRESIJE U HARTMANN GRUPI
Nina Rendić
Tema ovog rada je društveno odgovorno poslovanje, dok je cilj rada utvrditi smjer i intenzitet odnosa između varijabli koje se ponekad smatraju suprotstavljene, odnosno je li moguće strateški cilj fokusa na rastuće europsko tržište ostvariti uz poštivanje osnovnih smjernica društveno odgovornog poslovanja. S ciljem dobivanja pouzdanih pokazatelja korišten je model višestruke regresije za procjenu parametara, u sklopu deskriptivne statistike. Reprezentativnost modela ispitana je...
ANALIZA FRANŠIZNOG POSLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA FRANŠIZNOG POSLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Valerijana Prka
Franšiza je ugovorni posao u kojem postoje dvije strane. Jedna strana je franšizodavac koji daje licencu (pravo) te prijenos znanja za vođenje posla franšizoprimcu kako bi on mogao poslovati pod njegovim brendom. Isto tako druga strana franšizoprimac se obvezuje da će poštovati pravila i uvjete koje od njega davatelj franšize traži. Postoji više vrsta franšiznog poslovanja ali jedna od najvažnijih su franšiza distribucije proizvoda i franšiza poslovnog formata. Kada govorimo o...
ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U NASADE JAGODA
ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U NASADE JAGODA
Monika Husak
Cilj izrade poslovnog plana je približno utvrđivanje isplativost isplaniranog projekta. Podaci uneseni u projekt su realni, kako bi se utvrdila sigurnost u odluku započinjanja poslovnog pothvata. Gledajući na mentalitet kupaca prije će se prodati jeftiniji proizvod bez obzira na kvalitetu i mjesto uzgoja. Ovim istraživanjem želi se utvrditi može li se pružiti kupcima vrhunski proizvod sa prihvatljivom cijenom koja je krajnje formirana s ogledom na troškove proizvodnje te na...
ANALIZA IZVORA PRAVA INFORMACIJA
ANALIZA IZVORA PRAVA INFORMACIJA
Belinda Vuić
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA KVALITETE KRUŠNOG BRAŠNA
ANALIZA KVALITETE KRUŠNOG BRAŠNA
Ana Anić
Pod brašnom se u užem smislu podrazumijevaju proizvodi dobiveni mljevenjem i prosijavanjem žitarica pšenice, raži, ječma, zobi, kukuruza, i dr. Kvaliteta pšeničnog brašna, a prema tome i njegova namjena, najviše ovisi o tehnološkoj kvaliteti pšenice koja se prerađuje. U radu je pšenično brašno analizirano, odnosno raščlanjeno na tzv. sastavne elemente da se izvedu zaključci o njegovoj kvaliteti. Unaprijed je nemoguće predvidjeti tehnološku kvalitetu brašna, stoga su u...

Pages