završni rad
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (OFF-BALANCE SHEET ITEM)

Tomislav Vukić (2010)
Veleučilište u Požegi