završni rad
POREZNO PRAĆENJE AMORTIZACIJE I REPREZENTACIJE NA PRIMJERU PODUZETNIKA "VODOPRIVREDA NOVSKA" D.O.O. IZ NOVSKE

Andrijana Kovre (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel