završni rad
MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE TRAJNIH KOBASIČARSKIH PROIZVODA

Marinela Medvarić (2018)
Veleučilište u Požegi