specijalistički diplomski stručni
TRŽIŠTE IZRADE EU PROJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Višeslav Turković (2018)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel