specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE DESTINACIJOM KAO PREDUVJET IZVRSNOSTI TURISTIČKE PONUDE - DESTINACIJSKI MENADŽMENT GRADA POŽEGE

Silvija Podoljak (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel