završni rad
EKONOMSKO FINANCIJSKA ANALIZA U KONTEKSTU POSLOVNOG PLANIRANJA

Ivana Čiplić (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel