specijalistički diplomski stručni
NADZOR U TRGOVINSKOM POSLOVANJU

Nikola Mesić (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel