specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ PROMJENE CIJENA NA PROFITABILNOST POSLOVANJA

Ivana Matić (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel