specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE KVALITETOM U VISOKOM OBRAZOVANJU

Tatjana Pandžić (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel