specijalistički diplomski stručni
LOGISTIKA ZBRINJAVANJA OTPADA U GRADU VIROVITICI

Marina Tomljanović (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel