specijalistički diplomski stručni
ASORTIMAN ROBE U TRGOVINSKOM PODUZEĆU SILVER

Kristina Papak (2016)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel