specijalistički diplomski stručni
ANALIZA NOVČANIH TOKOVA U PODUZEĆU ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D. ZAGREB

Ljiljana Badenić (2015)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel