završni rad
KINETIKA SUŠENJA BANANE PRI RAZLIČITIM TEMPARATURAMA SUŠENJA I DEBLJINAMA UZORAKA

Ines Šoš (2011)
Veleučilište u Požegi