završni rad
KINETIKA SUŠENJA JABUKA SORTE IDARED PRI RAZLIČITIM TEMPERATURAMA SUŠENJA I DEBLJINAMA UZORAKA

Ana Kolesarić (2011)
Veleučilište u Požegi