završni rad
UTJECAJ TEMPERATURE SUŠENJA I DEBLJINE UZORAKA NA KINETIKU SUŠENJA ŠAMPINJONA

Lidija Novosad (2012)
Veleučilište u Požegi