završni rad
KINETIKA SUŠENJA CIKLE PRI RAZLIČITIM TEMPERATURAMA SUŠENJA I DEBLJINAMA UZORKA

Senka Kovačić (2012)
Veleučilište u Požegi