završni rad
FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA VIŠANJA SA I BEZ KEMIJSKOG TRETIRANJA TIJEKOM UZGOJA

Nikolina Međeral (2013)
Veleučilište u Požegi