završni rad
MIKROBIOLOŠKA KONTROLA KAKVOĆE HRANJIVIH PODLOGA ZA UZGOJ Salmonella spp.

Đurđica Lazić (2013)
Veleučilište u Požegi