završni rad
STROJEVI ZA REVITALIZACIJU ZEMLJIŠTA I PRIPREMU TLA ZA SADNJU U VINOGRADARSTVU I VOĆARSTVU

Miroslav Jurić (2009)
Veleučilište u Požegi