specijalistički diplomski stručni
AUTOMATIZACIJA PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA PRIMJERU PODUZEĆA

Manuel Del Vechio (2017)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel