specijalistički diplomski stručni
FINANCIJSKI ASPEKT UPRAVLJANJA CIJENAMA U COLOR TRGOVINI D.O.O.

Maja Borjanić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel