specijalistički diplomski stručni
POLITIKE PROMOTIVNOG ODREĐIVANJA CIJENA

Dario Elijaš (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel