specijalistički diplomski stručni
POLITIKE PSIHOLOŠKOG ODREĐIVANJA CIJENA

Aleksandra Opačić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel