specijalistički diplomski stručni
UDRUŽIVANJE MALOG PODUZETNIŠTVA U TRGOVINI

Aleksandra Mikić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel