specijalistički diplomski stručni
REGIONALNI ASPEKT RAZVOJA I ZNAČENJA VANJSKE TRGOVINE U SVIJETU

Dalibor Žafaranić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel