specijalistički diplomski stručni
TURISTIČKA TRŽIŠTA SVIJETA

Tomica Margeta (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel