specijalistički diplomski stručni
VRSTE KRETANJA POTROŠAČA NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU

Davorka Čilić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel