specijalistički diplomski stručni
OBILJEŽJA TRŽIŠTA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Maja Katušić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel