specijalistički diplomski stručni
KONTROLA KVALITETE U PODUZEĆU LIPIK GLAS D.O.O.

Danica Cetin (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel