specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRADSKOJ UPRAVI

Karmela Badanjak (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel