specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U NEPROFITNOM SEKTORU

Ankica Duić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel