specijalistički diplomski stručni
"POSLOVNA ETIKA I CIJENA RADA"

Gordana Puljašić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel