specijalistički diplomski stručni
ETIKA U OGLAŠAVANJU

Helena Perić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel