specijalistički diplomski stručni
LJUDSKA PRAVA U KONTEKSTU POSLOVANJA

Mirjam Šipoš (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel