specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U KONTEKSTU ZAŠTITE OKOLIŠA

Predrag Livak (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel