specijalistički diplomski stručni
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U BANKARSKOM SEKTORU RH

Marijana Bojanić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel