specijalistički diplomski stručni
GLOBALIZACIJA I POSLOVNA ETIKA

Tajana Tomašić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel