specijalistički diplomski stručni
LOKACIJA TRGOVINSKOG PODUZEĆA

Slavica Obradović (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel