specijalistički diplomski stručni
MALOPRODAJA GUINNESS PIVA I NJEGOVI KONKURENTI

Danijela Makaj (2015)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel