specijalistički diplomski stručni
MENADŽMENT TROŠKOVA TRGOVINSKE LOGISTIKE

Antun Petrić (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel