specijalistički diplomski stručni
ELEMENTI IDENTITETA MARKE NA PRIMJERU ZAGREBAČKE BANKE D.D.

Ivana Ružman - Akalović (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel