specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA PROŠIRENJA MARKE

Jelena Čor (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel