specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA PROŠIRENJA BRANDA

Sunčica Solić (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel