specijalistički diplomski stručni
PRODAJNO DJELOVANJE NA POSLOVNOM TRŽIŠTU PODUZEĆA VIRUS INTERNACIONAL D.O.O.

Dalibor Krpes (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel