specijalistički diplomski stručni
KOMUNIKACIJA U PRODAJI I PREGOVARANJU U BANKARSTVU

Sanja Farkaš (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel