specijalistički diplomski stručni
ETIČKA I PRAVNA PITANJA U PRODAJI I PREGOVARANJU

Jelena Petreković (2012)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel