specijalistički diplomski stručni
PRODAJNO UPRAVLJANJE NA RAZINI PRODAVAČA

Marina Hušek (2013)
Veleučilište u Požegi
Društveni odjel